Program

Rozvrh

 7:00 -  9:00 příchod dětí, ranní kruh, přivítání, rozcvička
 9:00 - 11:00 dopolední blok (činnost dle programu, svačina)
11:00 - 11:30 procházka, pobyt v zahradě
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 12:30  odchod dětí z dopoledního bloku
12:30 - 14:30 čtení pohádek, odpočinek
14:30 - 15:00 svačina
15:00 - 17.30  odpolední individuální činnosti - odchod dětí domů

Program

zpívánky
tanečky
šikovné ručičky
výtvarný výchova
rytmická cvičení
tělesná výchova
jóga
rozvoj řeči a slovní zásoby
logopedická prevence

Copyright © 2010 Domeček školička |